aquatherm colors
aplikace-main

SÁDROKARTONOVÝ STROP

aplikace-1 aplikace-2

Aplikace do konstrukce SDK se provádí jednoduchou pokládkou rastrů na sádrokaronovou desku mezi CD profily. Šířka rastrů se volí v závislosti na osové rozteči nosných CD profilů, která je standardně 500 mm. Z toho vychází čistá šířka 440 mm a rastr aquatherm black system navrhujeme v šířce 400 mm. Upevňovací montážní prvek (číslo zboží 81297) zasuneme do fixační distanční lišty a zacvakneme do CD profilu. Tím je rast fixován a může být provedena po dokon- čení montáže tlaková zkouška. Následně se provede záklop sádrokaronové desky.

PLECHOVÉ STROPNÍ KAZETY

aplikace-3 aplikace-4

Montáž rastrů na plechové stropní kazety se provádí vložením rastru do kazety a zafixováním speciálním magnetickým držákem (číslo zboží 81286). Po propojení rastrů se plechové kazety vloží do nosné konstrukce

ŠIKMÉ STŘECHY

aplikace-5 aplikace-6

Pokud jsou použité dřevěné nosné trámky nebo latě, je možné rastry aquatherm black system kotvit přes distanční lištu vrutem přímo do dřeva, je nutné dbát na to, aby byl plastový rastr vždy co nejblíže ke konstrukci povrchové úpravy. Optimálně by měl mít přímý kontakt s povrchovou kontrukcí (sádrokaronová deska nebo jiný obklad).

APLIKACE DO OMÍTKY

aplikace-7 aplikace-8

Pro aplikaci do omítek používejte vždy sádrovou omítku, například Knauf MP 75. Pro kotvení rastrů na zeď nebo na strop používejte výhradně kotevní prvek s narážecí hmoždinkou a vrutem (číslo zboží 81298) který slouží k pevné fixaci rastru ke konstrukci. Počet kotevních prvků stanovuje předpis výrobce. Při aplikaci je nutné dbát na to, aby se omítka dostala mezi konstrukci a čtvercový profil žebra rastru. Tímto je zajištěna dokonalá přilnavost omítky. Krytí nad rastrem se doporučuje 10 mm.

STĚNY A PŘÍČKY

aplikace-9 aplikace-10

Při montáži do stěn a příček doporučujeme vždy rastr ukotvit plastovým držákem ke konstrukci (číslo zboží 81296) a pak následně kotvit přes distanční lištu. Plastový držák je již součástí rastrů. Je nutné dbát na to, aby byl plastový rastr vždy co nejblíže ke konstrukci povrchové úpravy. Optimálně by měl mít přímý kontakt s povrchovou kontrukcí (sádrokaronová deska nebo jiný obklad).

KOUPELNA - SPRCHOVÝ KOUT

aplikace-11 aplikace-12

Pokud se používá rastr aquatherm black system do sprchového koutu, nebo pod zrcadlo, tak se napojení může udělat buď na ostatní rozvod v rámci black system a nebo na podlahové vytápění. V tomto případě doporučujeme použít RTL ventil. Pokud vám nevyhovují rozměry běžně dodávané sestavy pro sprchový kout (číslo zboží 81800) je možné si objednat speciální rozměr.

KOUPELNA - ZRCADLO

aplikace-13 aplikace-14

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

aplikace-15 aplikace-16

Rastry black system je možné použít v případě zájmu i do podlahy. Při tomto řešení nedoporučujeme používat v systému letní chlazení. Pocit studených chodidel nesplňuje očekávání pocitu chlazení prostoru.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - aquatherm orange system

aplikace-17 aplikace-18

Aplikaci pro podlahové vytápění je možné řešit také v systému aquatherm orange, kde se používá potrubní rozvod PE-RT

ZEMNÍ KOLEKTORY

aplikace-19 aplikace-20

Aplikace do konstrukce SDK se provádí jednoduchou pokládkou rastrů na sádrokaronovou desku mezi CD profily. Šířka rastrů se volí v závislosti na osové rozteči nosných CD profilů, která je standardně 500 mm. Z toho vychází čistá šířka 440 mm a rastr aquatherm black system navrhujeme v šířce 400 mm. Upevňovací montážní prvek (číslo zboží 81297) zasuneme do fixační distanční lišty a zacvakneme do CD profilu. Tím je rast fixován a může být provedena po dokon- čení montáže tlaková zkouška. Následně se provede záklop sádrokaronové desky.