BLACK SYSTEM

blacksystem main

Materiál

Všechny komponenty aquatherm black systemu jsou vyrobeny výhradně z materiálu fusiolen® PP-R včetně kyslíkové bariéry. Perektní vlastnosti tohoto materiálu dokáží poskytnout vysokou stabilitu při vyšších teplotách a tlaku média, kterým bývá převážně voda bez nároků na další úpravy. Díky těmto vlastnostem je aquatherm black system vhodný jak pro vytápění tak i chlazení. Dokážeme v případě potřeby garantovat i dlouhodobou konstantní teplotu 70°C. Svařování provádíme polyfúzní technologií, která téměř ihned po dokončení svaru zajistí trvalé kompaktní a homogení spojení prvků. To nám dává jistotu poskytnout našim zákazníků garanci životnosti, která mnohdy překročí i životnost stavby a jiných komponentů. Široká produktová nabídka výrobce firmy aquatherm GmbH nabízí možnost využít na jedné stavbě všechny své výrobkové řady pro rozvody pitné vody, topení/chlazení a tak zákazník má jistotu jednoho uceleného potrubního systému aquatherm.

aqutherm state of the pipe

Parametry systému
pro vytápění a chlazení

materiálfusiolen® PP-R
kyslíková bariéra dleDIN 4726
profil přívod/odvod24/12 mm
profil rastrového potrubí12/12mm
osová vzdálenost rastrového potrubí40mm
šířka rastru od/dood 24cm do 100cm
délka rastru od/do50cm do 5m (na objednávku max 9m)
objem vody v rastru2,0 litrů/m2
hmotnost při plném naplnění rastru vodou4,1kg/m2
maximální teplota média70°C
barvačerná/antracit
dovolený konstantní tlak
4bar při teplotěmax 70°C
6 bar při teplotědo -20°C do +40°C
doporučená maximální plocha 1 okruhu*15m2
*Plocha okruhu musí být vždy stanovena na základě hydraulického výpočtu

přehled systémových produktů

blacksystem 1

typy připojených rastrů

blacksystem 3
blacksystem 4
blacksystem 5
blacksystem 6

polyfúzní sváření PP-R plastů

Při tomto způsobu sváření jsou rastry propojovány do okruhů a celků prostřednictvím celé řady tvarovek a trubek. Tímto vznikají zcela bezpečné a trvanlivé spoje, které zaručují dokonalou těsnost systému

blacksystem 7

ukotvení svařovacího nástroje na pracovní desku, zapojení do elektrické sítě a kontrola požadované teploty teflonové hlavice

blacksystem 8

systém propojování je postaven na jednoduchém principu vnitřní a vnější části (slangově samec a samička)

blacksystem 9

oba dva díly určené pro svaření současně nasadíme na svářecí nástroj a čekáme cca 5 sekund

blacksystem 10

po této době, kdy se plast nahřeje, provedeme jednoduché spojení obou prvků bez nutnosti použité síly

blacksystem 11

ukázka spojení propojovací trubky a kolena

blacksystem 12

ukázka spojení propojovací trubky a kolena

mechanické spojování a adaptéry

Systém rastrů je možné vedle sváření propojovat a spojovat mechanickým způsobem, který tvoří rychlospojka s pojistným kroužkem. Ta se nasazuje na trubku 16 mm. Vnitřní prstenec je vybaven ozubením z nerezové oceli, které udržujespojení pevné a bezpečné. Zajištění polohy prstence (O kroužku) je garantované pomocí červené pojistky, kterou je nutné pro případ demontáže odstranit.

blacksystem 13

postup montáže

blacksystem 14
blacksystem 15
blacksystem 16

postup demontáže

blacksystem 17
blacksystem 18
blacksystem 19
aqutherm state of the pipe
aqt footer
Copyright 2023
AQTpipe, s.r.o.
Made by jiribeck